SC PORKPROD SRL, titular al proiectului “Spaţiu procesare şi servicii (sacrificare şi procesare animale)

 

“ SC PORKPROD SRL, titular al proiectului “Spaţiu procesare şi servicii (sacrificare şi procesare animale)” în sat Variaşu Mare, com Iratoşu, FN (CF 301513-Iratoşu), jud. Arad anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul menţionat mai sus: proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Arad, Splaiul Mureş,  FN, de luni până vineri, între orele 09-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmar.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 19.09.2017.

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului, la sediul APM Arad, precum şi la adresa de e-mail office@apmar.anpm.ro, în termen de 10 zile de la publicarea anunţului, până la data de 24.09.2017“

Lasă un răspuns